Skip to main content

Vetoquinol N.A. Inc. Centrum pre výskum a vývoj, plne reflektuje prístup spoločnosti Vetoquinol k zámeru naďalej posilňovať vzťahy so zákazníkmi.

Poslaním centra je vývoj nových farmaceutických foriem pre naše veterinárne prípravky a zlepšovanie už existujúcich, a to v spolupráci s ostatnými divíziami spoločnosti, na naplnenie potrieb na trhu so zdravím zvierat.

Hlavným cieľom centra je reagovať na potreby trhu a zároveň dodržiavať všetky platné predpisy.

V centre vyvíjame nové dávkovacie formy pre naše injekčné prípravky, prášky, bolusy, krémy a iné produkty a optimalizujeme výrobné a analytické metódy.

Spolupráca s ďalšími divíziami v organizácii nám umožňuje časovú optimalizáciu, rovnako ako rýchle zavádzanie nových technológií do výroby. Výsledkom je tak zlepšenie efektivity výrobných procesov pri zachovaní vysokej úrovne kontroly.