Skip to main content

KARIÉRA VO VETOQUINOL

V spoločnosti Vetoquinol je veľa profesijných pozícií. Prostredníctvom tímovej práce prispieva každý zamestnanec svojimi zručnosťami k nášmu spoločnému úspechu.

VNÚTORNÁ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOL

S ohľadom na rast našich zamestnancov a ich know-how, podporuje náš tím pre ľudské zdroje vnútornú mobilitu v rámci spoločnosti. Ak si to zamestnanci želajú – v závislosti na požiadavkách spoločnosti – môžu naši ľudia pracovať alebo vykonávať úlohy aj v jednej z našich dcérskych spoločností v inej krajine.